Политика за лични данни

1) Общи правила - дефиниция

Лични данни биват тези, които разкриват идентичността на дадено лице и могат пряко да бъдат асоциирани с него. Например телефонен номер, адрес, ЕГН, персонален код и др. Когато имаме съвкупност от няколко такива данни, то лицето може да бъде определено. Само името, или електронния адрес на дадено лице трудно биха разкрили неговата самоличност. Въпреки това ние се грижим за достъпа и съхранението на тези данни.

2) Достъп до лични данни

Достъпът до личните данни, във вид на въвеждането им в Интернет сайтове, или тяхното извличане, трябва да се осъществява по сигурен начин. В Интернет пространството – чрез шифроване и протокола https. При добавяне или извличане на данни от конзола отново чрез шифроване, през протокола ssh. „Дио Дизайн М“ ЕООД поема грижа, спрямо техническите възможности на сървъра и приложението, в което се съхраняват лични данни, да обезпечи сигурен достъп до тяхното въвеждане и извличане.

3) Съхранение на личните данни

С тази политика, съхранението на лични данни, било то подадени от страна на клиенти на „Дио Дизайн М“ ЕООД, или събирани чрез съгласие на потребители в сайтовете, от формуляри за регистрация и контакт, бива осъществено на шифрован твърд диск, дял от диск, или том като локално копие.
Съхранението на данните на твърдия диск е за период минимум от 3 мес и макс до 5 год, като е възможно да се пазят копия на други носители (CD/DVD). При възможност тези копия ще бъдат също шифровани по отношение на личните данни. Шифроването ще се осъществява според техническите възможности на операционната система(и) и с възможност за възстановяване.

4) Достъп до личните данни

Достъпът, управлението и съхранението на личните данни се осъществява от определено за това от „Дио Дизайн М“ ЕООД лице.

5) Лични данни получени от сайтове

Личните данни които се получават от сайтове, във вид на запитване и формуляри – „Дио Дизайн М“ ЕООД запазва правото си да получава копия от тези документи по електронната поща, без да съхранява или обработва данните. Това се извършва с цел проверка и следене работата на съответните системи, като в даден момент получаването на копие от „Дио Дизайн М“ ЕООД се изключва. В този случай отговорност за получените лични данни носи собственикът на сайта.

6) При техническа възможност, съхранението на личните данни в базата данни на сайта, ще се извършва в шифрован вид.

 

7) Лични данни събирани чрез сайта и приложения

На сайтовете изградени от „Дио Дизайн М“ ЕООД работят приложения като Google Analytics, или Facebook Pixel и др. „Дио Дизайн М“ ЕООД, както и клиентът на който принадлежи сайтът(вете), имат право за даден (до 24 мес) период от време да съхраняват тези данни, с цел статистическа обработка. Тези данни служат единствено за вътрешни цели, маркетинг и за подобряване възможностите на сайта откъм посещаемост и ползваемост.

8) „Дио Дизайн М“ ЕООД, както и клиентът чиито сайт се поддържа от „Дио Дизайн М“ ЕООД, се задължават да информират посетителите на сайта, за използването на технологии и наличието на формуляри, чрез които се събират лични данни, предоставени доброволно от потребителя. Също така и за наличността на приложения, които събират и съхраняват статистически данни. Потребителите на сайта имат право да откажат ползването на сайта и пожелаят личните им данни, при възможност, да бъдат изтрити.

 

9) В случай на проблем със сигурността – злонамерен достъп, открадване/разбиване на пароли, или кражба на носители с данни от трета страна, „Дио Дизайн М“ ЕООД не носи материална и друга отговорност за възможното извличане злоупотреба с лични данни.

 

10) „Дио Дизайн М“ ЕООД поема отговорност да обезпечи сигурността на системата (сайт/сървър), локализира и блокира нарушителя и информира своевременно собственикът на сайта. Също така да се грижи за данните, спрямо тук изложената политика.